Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Teacher-Parent Communication Form!!


Αγαπημένοι συνάδελφοι, καλή σχολική χρονιά σε όλους! 

Κάθε Σεπτέμβρη, ενημερώνω νέους γονείς που επιθυμούν να φέρουν το παιδί τους σε κάποια από τις τάξεις μου. Αφού τελειώσω λοιπόν με την ενημέρωση τους δίνω ένα έντυπο προς συμπλήρωση ώστε να με ενημερώσουν κι εκείνοι με την σειρά τους για πράγματα που κατά τη γνώμη τους πρέπει να γνωρίζω για το παιδί που σύντομα θα είναι μαθητής στην τάξη μου.